11
reputation
2

im dev

Hiện tại tôi vừa tốt nghiệp kĩ sư, đang trong qua trình xin việc , tôi rất thích đọc truyện hay về baekhuyn. Thực tế mà nói tối đam mê duy nhất là làm coder, tôi khá thạo php, js và html, css. Nếu bạn cũng thích đọc truyện thì hãy liên lạc với tôi nhé

0
answers
1
question
~714
people reached

Top network posts

We respect a laser-like focus on one topic.

Top tags (3)

Score 0
Posts 1
Score 0
Posts 1
Score 0
Posts 1

Top posts (1)

Badges (2)

Gold

Silver

Bronze

2

Rarest