Stack Exchange Network

Stack Exchange network consists of 174 Q&A communities including Stack Overflow, the largest, most trusted online community for developers to learn, share their knowledge, and build their careers.

Visit Stack Exchange
6
reputation
2

im dev

Hiện tại tôi vừa tốt nghiệp kĩ sư, đang trong qua trình xin việc , tôi rất thích đọc truyện hay về baekhuyn. Thực tế mà nói tối đam mê duy nhất là làm coder, tôi khá thạo php, js và html, css. Nếu bạn cũng thích đọc truyện thì hãy liên lạc với tôi nhé

0
answers
1
question
~276
people reached
  • Việt Nam
  • doc-truyen.vaoday.net
  • Member for 3 months
  • 19 profile views
  • Last seen Jan 17 at 2:09

Top Network Posts

We respect a laser-like focus on one topic.

Top Tags (3)

Score 0
Posts 1
Score 0
Posts 1
Score 0
Posts 1

Top Posts (1) All Questions Answers | Votes Newest

Badges (2)

Gold

Silver

Bronze

2

Rarest