42,794 Reputation

10 today
20 yesterday
45 Aug 6
18 Aug 5
50 Aug 4
98 Aug 3
-2 Aug 2
18 Jul 31
28 Jul 30
8 Jul 28
-2 Jul 27
20 Jul 26
10 Jul 25
10 Jul 24
20 Jul 23
50 Jul 21
30 Jul 20
100 Jul 19
45 Jul 17
25 Jul 16
145 Jul 15
50 Jul 14
25 Jul 13
10 Jul 12
15 Jul 11
10 Jul 10
45 Jul 9
125 Jul 8
10 Jul 7
10 Jul 6