7,847 Reputation

10 yesterday
20 2 days ago
10 Dec 3
10 Dec 2
10 Nov 30
10 Nov 28
20 Nov 27
20 Nov 25
30 Nov 22
10 Nov 18
10 Nov 17
20 Nov 12
20 Nov 11
10 Nov 9
52 Nov 8
10 Nov 7
10 Nov 5
10 Nov 4
10 Nov 3
20 Oct 30
10 Oct 28
10 Oct 27
20 Oct 26
20 Oct 25
10 Oct 23
10 Oct 21
0 Oct 18
20 Oct 14
-50 Oct 12
30 Sep 30