101 reputation
3

idle sign

Рационализатор: по ночам сплю.