101 reputation
2

zaynyatyi

I'm C/C++ System programmer. As a hobby i'm developing flash games.